Publication Process for Buku Ilmiah & Buku Karya Asli: Phase 3

Monograf — adalah buku penerbitan yang masih berbau tesis. Terma dan kandungan adalah seperti tesis. Mengandungi abstrak dan bab metodologi Buku teks – tiada nilai penyelidikan. Boleh diambil daripada nota syarahan. Edited volume – sama seperti...