Classes

Sem 1 1819

Bil Kod Subjek Nama Subjek
1 DDWJ1912 EXPERIMENTAL METHOD
2 DDWJ2911 MAKMAL KEJURUTERAAN 1
3 DDWJ2911 MAKMAL KEJURUTERAAN 1
4 DDWJ1912 EXPERIMENTAL METHOD
5 UHAK1032 PENGENALAN KEPADA KEUSAHAWANAN
6 SRSD2072 BAHAN UNTUK REKABENTUK
7 MRSF2603 PENGURUSAN INOVATIF DAN KREATIF
8 MRSF2213 REKABENTUK KEJURUTERAAN AUTOMATIF
9 DDWJ3502 PROJEK REKABENTUK MEKANIKAL

Sem 2 1718

Kod Subjek Nama Subjek
SMJP3393 PEMESINAN BUKAN TRADISIONAL
DDWJ1912 EXPERIMENTAL METHOD
DDWJ2603 SAINS BAHAN
MRSF2603 PENGURUSAN INOVATIF DAN KREATIF
URSP0013 METODOLOGI PENYELIDIKAN
FRSS1473 ENGINEERING SCIENCE

Sem 1 17/18

Kod Nama Subjek Seksyen
DDWJ2603 Sains Bahan 29

 

Sem 3 16/17

Kod Nama Subjek Seksyen
SMJP3393 Pemesinan Bukan Tradisional 01
FRSB1473 Engineering Science SES
FRSB1473 Engineering Science SKC
FRSB1473 Engineering Science KLIA
FRSH1513 Materials technology SES

Sem 2 16/17

Kod Nama Subjek Seksyen
DDWJ1912 Experimental Method 24
FRSB1473 Engineering Science SES
FRSB1473 Engineering Science ACE

 

Sem 1 16/17

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDPJ3504 PROJEK REKABENTUK MEKANIKAL 50
2 DDWJ1912 EXPERIMENTAL METHOD 10
3 MRSE1523 Quality Management and Techniques 02
4 FRSB1473 Engineering Science SKC
5 FRSB1473 Engineering Science KLIA

Sem 3 15/16

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 FRSS1473 Engineering Science
KLIA
2 FRSB1473 Engineering Science SKC

Sem 2 15/16

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDPJ2303 MEKANIK BENDALIR 63
2 SRSD2082 PEMBUATAN UNTUK REKABENTUK 19
3 FRSB1473 Engineering Science SKC

 

Sem 1 15/16

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDPJ2602 SAINS BAHAN 08
2 DDPT3504 PROJEK REKABENTUK AERONAUTIK 28
3 SRSD2072 BAHAN UNTUK REKABENTUK 19
4 SRSI2013 SAINS KEJURUTERAAN 19
5 FRSJ2393 Production Systems ShingoU

Sem 2 14/15

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDPJ2602 SAINS BAHAN 27

Sem 1 14/15

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDPJ2602 SAINS BAHAN 23
2 DDPT3504 PROJEK REKABENTUK AERONAUTIK 23
3 SRSD2072 BAHAN UNTUK REKABENTUK 19
4 SRSI1003 MEKANIK KEJURUTERAAN 20

Sem 2 13/14

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDPJ2602 SAINS BAHAN 17
2 SRSI2013 SAINS KEJURUTERAAN 19

Sem 1 13/14

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDPJ2602 SAINS BAHAN 23
2 SRSI2043 PRINSIP-PRINSIP ERGONOMIK 19

Sem 2 12/13

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDJ3603 SAINS BAHAN 17
2 SRI2013 SAINS KEJURUTERAAN 19
3 SRSI2013 SAINS KEJURUTERAAN 19

Sem 1 12/13

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDPJ2602 SAINS BAHAN 23

Sem 2 11/12

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDJ3603 SAINS BAHAN 17
2 SME2921 MAKMAL II 21
3 SRI2013 SAINS KEJURUTERAAN 19

Sem 1 11/12

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDJ3603 SAINS BAHAN 23
2 DDJ3932 MAKMAL KEJURUTERAAN 23
3 SME2113 MEKANIK PEPEJAL I 21

Sem 2 10/11

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 SRI2013 SAINS KEJURUTERAAN 19

Sem 1 10/11

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDJ2922 MAKMAL KEJURUTERAAN I 23
2 DDJ3603 SAINS BAHAN 23
3 DDJ3932 MAKMAL KEJURUTERAAN 23
4 SHP2323 SISTEM TEKNOLOGI PENGAJARAN 35

Sem 2 09/10

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDJ2103 MEKANIK PEPEJAL 17
2 DDJ3932 MAKMAL KEJURUTERAAN 17
3 DDJ3932 MAKMAL KEJURUTERAAN 23

Sem 1 09/10

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDJ2922 MAKMAL KEJURUTERAAN I 23
2 DDJ3603 SAINS BAHAN 23

Sem 2 08/09

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDJ3603 SAINS BAHAN 20
2 DDJ3703 PROSES PEMBUATAN 18
3 DDJ3703 PROSES PEMBUATAN 23

Sem 1 08/09

Bil Kod Nama Subjek Seksyen
1 DDJ2922 MAKMAL KEJURUTERAAN I 17
2 DDJ3703 PROSES PEMBUATAN 19
3 DDJ3703 PROSES PEMBUATAN 20