Pengajaran Pentingnya Mematuhi Arahan Ketua dalam Drama ‘Money Heist’

Semasa menonton Money Heist, saya dapati amat penting bagi staf mematuhi arahan ketua. Kegagalan mematuhi arahan ketua dengan sengaja atau tidak sengaja akan menyebabkan kepincangan dalam perancangan.

Dan juga amat penting bagi seorang ketua mematuhi arahannya sendiri. Bila ketua tidak mematuhi arahannya sendiri maka akan berlaku huru-hara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *